آسیاب میکسر سه فاز

آسیاب میکسر سه فاز 

 

گروه صنعتی سام ماشین با ۲ دهه تجربه  در تولید آسیاب میکسر سه فاز  وتجهیزات مرغداری ودامداری  توانسته نقش بزرگی را درمکانیزه کردن صنعت مرغداری کشور ایفا کند.اسیاب میکسر به صورت ۱ تنی ، ۲ تنی ،۳ تنی، ۴ تنی ،۵ تنی عرضه می شود.

 

 

 

 

.