آسیاب میکسر تکفاز

آسیاب میکسر تکفاز 

 

گروه صنعتی سام ماشین با ۲ دهه تجربه  در تولید آسیاب میکسر تکفاز  وتجهیزات مرغداری ودامداری  توانسته نقش بزرگی را در مکانیزه کردن صنعت مرغداری کشور ایفا کند.اسیاب میکسر به صورت ۱ تنی ، ۲ تنی ،۳ تنی، ۴ تنی ،۵ تنی عرضه می شود.

 

.