آسیاب میکسر

 

گروه صنعتی سام ماشین با ۲ دهه تجربه  در تولید آسیاب میکسر وتجهیزات مرغداری ودامداری  توانسته نقش بزرگی را در مکانیزه کردن صنعت مرغداری کشور ایفا کند. اسیاب میکسر به صورت ۱ تنی ، ۲ تنی ،۳ تنی، ۴ تنی ،۵ تنی عرضه می شود.

 

 

.